O

Oceľové konštrukcie

Vyrábame a dodávame oceľové konštrukcie ľahké, stredné a ťažké. Realizujeme samostatné subdodávky, alebo kompletné dodávky investičných celkov na kľúč. Zabezpečujem tiež projektovú dokumentáciu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dopravníky

Sme tradičným slovenským výrobcom dopravníkov a dopravníkových systémov pre rôzne oblasti priemyslu. Návrh, výroba, dodávka, montáž, záručný aj pozáručný servis pre všetky nami dodané zariadenia.

O

Stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia pre drevo-spracujúci priemysel, poľnohos-podárstvo, lesnícky a drevársky priemysel, ako aj pre iné odvetvia priemyselnej produkcie vyrábame v našom podniku až viac ako 50 rokov.

PTH3a

Strojárska výroba

Spoločnosť STATON disponuje technologickým vybavením, pokrývajúcim široké spektrum strojárskych činností. Na moderných aj tradičných zariadeniach vyrába strojné súčiastky pre rôzne oblasti použitia.

Tradičný strojársky výrobca

Sme slovenská spoločnosť, ktorej zamestnanci využívajú schopnosti a skúsenosti v strojárskej produkcii už viac ako päťdesiat rokov. Dlhoročná tradícia vo výrobe strojov, zariadení, oceľových konštrukcií a vo všeobecnej strojárskej výrobe dávajú dobrý základ pre ďalší rozvoj firmy a etablovaniu sa aj v segmentoch trhu, v ktorých sa STATON doposiaľ neangažoval.

Neštandardné riešenia

Sme otvorení novinkám a pripravení na nové výzvy. Krédom našej spoločnosti je inovatívny prístup a ochota tak vedenia spoločnosti, ako aj všetkých zamestnancov ponúknuť zákazníkom taký servis, ktorý je optimálny z hľadiska technického i finančného. Od hľadania alternatív, k návrhom riešení, až po realizáciu projektov. Tím STATON je pripravený riešiť aj Vaše zadania!