Technológie

Technologie, ktoré používame v našej výrobe, pokrývajú široké spektrum strojárskych činností. Disponujeme modernými strojmi, využívame spoľahlivé zariadenia od CNC-centier až po jednoduché tradičné jednoúčelové stroje.

Spracovávame plechy, profily aj tyčovinu, disponujeme strojmi na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, obrážanie, hobľovanie, brúsenie, zváranie, povrchovú úpravu pieskovaním, striekaním a vypaľovaním.

Bližšie informácie o našich technológiách nájdete v priloženom súbore ZOZNAM STROJOV.

OOO

Príkladom, že kvalitné a neštandardné riešenia sú výsledkom práce v prvom rade ľudí, je nami realizovaný projekt sklápacieho schodišťa zrekonštruovaného zimného štadióna v Bratislave. Pri príležitosti MS 2011 v ľadovom hokeji bola vykonaná komplexná rekonštrukcia a my sme boli riešiteľmi zadania navrhnúť a vyrobiť atypický vstup pre divákov. 4 páry vstupných sklápacích schodíšť, ktoré slúžia spoľahlivo už niekoľko rokov a v súčasnosti “testuje” ich funkčnosť pravidelne vypredané desaťtisícové hľadisko SLOVANA Bratislava v KHL, je dôkazom spoľahlivých riešení a realizácií našich projektov.

slovan_khl

Kontakt

Staton s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
nástroje a povlakovanie

www.staton.sk