Zahájený proces certifikácie zvárania

V snahe o skvalitnenie poskytovaných služieb našim zákazníkom sme začiatkom roku 2013 spustili proces certifikácie zvárania. Jeho úspešné ukončenie je naplánované na druhú polovicu roku 2013.


Kontakt

Staton s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
nástroje a povlakovanie

www.staton.sk