História

Tradícia priemyselnej výroby v Turanoch siaha až do 19. storočia. V roku 1887 započal prevádzku prvý drevársky podnik v obci – píla firmy SCHULZ & POLLAK, ktorého činnosť po požiari v roku 1914 obnovili v drevárskej fabrike pod názvom Spojená drevárska účastinná spoločnosť.  V roku 1948 sa závod premenoval na DREVINU a ako jej súčasť vznikol v roku 1956 strojný závod.

  Bývalý závod DREVINA Turany

Po páde železnej opony DREVINA prechádzala dramatickými zmenami. Z jednej z najväčších drevárskych firiem vtedajšieho Československa, z  jej mnohých prevádzok a niekoľkých tisíc zamestnancov zostal po privatizácii v 90tych rokoch minulého storočia funkčný práve strojný závod.
Ten v roku 1994 sprivatizovali súkromné osoby a od roku 1998 nesie meno STATON.

  Vľavo areál  STATONu s časťou obce Turany, v pozadí pohorie Malá Fatra

Sortiment výroby sa výrazne obmenil. Z fabriky, ktorá vyrábala takmer výlučne dreoobrábacie stroje, nástroje, zariadenia a technologické celky, sa postupne stala firma zameraná na zákazníkov z oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, lesníctva a automobilového priemyslu. Podiel zákazníkov z drevárskeho priemyslu klesol v súčasnosti pod úroveň 20%. Dopĺňajú ho dodávky technológií pre stavebný priemysel, energetiku a všeobecná strojárska výroba.

 

Kontakt

Staton s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
nástroje a povlakovanie

www.staton.sk