Životné prostredie

Trvalo udržateľné a k prírode šetrné technologické postupy sú pre nás samozrejmosťou.

Snažíme sa využívať také výrobné postupy, ktoré by mali pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov. Teší nás, že do tejto snahy sa aktívne zapája firma STATON nielen v globálnom ponímaní, ale aj z hľadiska regionálneho. V blízkom okolí sídla  firmy sa totiž nachádza niekoľko krásnych prírodných lokalít, ktoré radi zachováme pre budúce generácie v neporušenom stave.

 

 

Kontakt

Staton s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
nástroje a povlakovanie

www.staton.sk