Vízia

Vision-and-Adjustments-270x305

To, o čo sa v spoločnosti STATON snažíme, sa dá zhrnúť do nasledujúcich viet.

Snažíme sa o vybudovanie medzinárodne konkurencieschopnej firmy s cieľom byť spoľahlivým dodávateľom našich obchodných partnerov a stabilným zamestnávateľom v regióne severného Slovenska. Veľký dôraz pritom kladieme na vytvorenie partnerského vzťahu, pričom ako základné merítko berieme pomer nákladov a finančných prínosov nami navrhnutých riešení.

 

Kontakt

Staton s.r.o.
Sadová 1148
038 53 TURANY, Slovensko

Tel.: +421 43 4292362
Tel.: +421 43 4292638
Fax: +421 43 4292585

Staton s.r.o.
nástroje a povlakovanie

www.staton.sk